2015 – “Năm phục vụ doanh nghiệp”

Phát biểu tại một hội thảo gần đây, ông Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng: Năm 2015, hệ thống ngân hàng cần đặt mục tiêu là “năm phục vụ doanh nghiệp”.

Báo cáo VBiS 9 tháng đầu năm 2015

Trong tháng 9/2015, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành khảo sát nhanh động thái doanh nghiệp Việt Nam 9 tháng đầu năm 2015 trên quy mô toàn quốc để đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015và dự cảm […]

Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2015

Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2015

  Năm 2015 ghi nhận sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội đạt 6,68%, cao hơn mục tiêu đề ra và cao hơn mức tăng của cả giai đoạn 2011- 2014. Cùng với đó, số lượng doanh ...

Báo cáo VBiS 9 tháng đầu năm 2015

Báo cáo VBiS 9 tháng đầu năm 2015

Trong tháng 9/2015, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tiến hành khảo sát nhanh động thái doanh nghiệp Việt Nam 9 tháng đầu năm 2015 trên quy mô toàn quốc để đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh 9 ...

Báo cáo VBiS năm 2014

Báo cáo VBiS năm 2014

Trong năm 2014, cả nước có 74842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 432,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% về số doanh nghiệp và tăng 8,4% về số vốn đăng ký so với năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh ...