Mời tham dự Hội thảo khoa học Quốc gia: “Khởi nghiệp và đổi mới trong kinh doanh”