Mời tham gia tọa đàm khoa học Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hàm ý cho Việt Nam ngày 18/10/2017

Chuong trinh du kien 18.10.17 (2) Thư mời Tọa đàm 18.10.17

Tin khác đã đăng

Tags:

Share This Post